آرشیو اخبار سال ۱۳۹۹

توزیع کارت هدیه بین خانواده های تحت پوشش به مناسبت فرارسیدن سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال در تاریخهای ۹،۱۰ و ۱۳ مهر ماه ۹۹ بین ۴۹۰ خانوادههای مددجویان تحت پوشش توزیع گردید

اقدامات شش ماهه انجمن در سال ۹۹

گزارش مددکاری

– تعداد ۴۸۸  خانواده تحت پوشش میباشد.

-تعداد نفرات تحت پوشش۱۵۱۴  نفر میباشند.

-تعداد ۳۷۱ خانواده شهری و تعداد ۱۱۷ خانواده روستایی میباشد.

-توزیع یک میلیارد و یکصد و چهل میلیون ریال کارت هدیه برای خانواده های زندانیان و هر نفر به مبلغ دو میلیون ریال و توزیع ۵۱۵ بسته معیشتی به خانواده ها اهدایی شرکت معدنی املاح و ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان در اردیبهشت ماه

– حضور مدیر عامل انجمن در برنامه قبول باشه شبکه آفتاب در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه سال جاری.

-با هماهنگی انجمن حمایت و سازمان صدا و سیما از تعدادی خانواده های مددجویان فیلمبرداری و مصاحبه انجام شد که در برنامه قبول باشه پخش شد و همین مسئله باعث شد برای خانواده  هایی که نیاز به یخچال،گاز،،فرش و …داشتند از طریق خیرین خریداری ودر اختیار آنان قرار گرفت.

-در روز عید سعید فطرمورخ ۵ خرداد ماه انجمن حمایت با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) توسط کارکنان انجمن اقدام به جمع آوری زکات فطره به نفع خانواده های تحت پوشش نمود.

-برگزاری جشن نسیم مهر (روزملی حمایت از خانواده های زندانیان) در تاریخ ۲۲ خرداد ماه و دعوت از ۱۲۰ خانواده ودر پایان جشن به هر خانواده مبلغ دو میلیون ریال کارت هدیه تحویل گردید.

– اهدایی ۱۶۰ کیلو مرغ از طرف ستاد اجرایی فرمان امام در تیرماه

-معرفی تعداد ۴۳ خانواده ها به مراکز درمانی (دندانپزشک،چشم پزشک،ارولوژی ،بیمارستانها و داروخانه ها)بصورت رایگان

-تعداد ۱زندانی توسط خیرین انجمن در سال ۹۹آزاد شده است.

-عقد تفاهم نامه با بانک قرض الحسنه مهر ایران جهت وام اشتغال و خرید کالا و معرفی ۲۱ خانواده جهت اخذ وام مبلغ ششصد و چهل میلیون ریال وام و مبلغ یک میلیارد ریال خرید کالا

انجمن حمایت زندانیان در روز یکشنبه مورخ ۹۹/۶/۱۶میز خدمت با حضور فرمانده محترم بسیج ادارات کل و گروههای جهادی و نمایندگان نهادهای دولتی و غیردولتی در محل سالن جلسات اداره کل تشکیل و در این جلسه بالغ بر ۱۸۰ خانواده زندانیان تحت پوشش انجمن مشکلات خود را با نهادها بیان داشتند. و مقرر گردید که نمایندگان دستگاه های اجرایی مربوطه نسبت به راهنمایی و رفع مشکلات خانواده ها  پیگیری لازم را معمول نمایند.و در نهایت مدیر عامل و مددکار انجمن تا حصول نتیجه با همکاری نمایندگان دستگاههای مربوطه پیگیری لازم را انجام دهند.

-توزیع تعداد ۱۳ عدد کیف و لوازم التحریر اهدایی اداره کل اوقاف و امور خیریه به فرزندان سادات تحت پوشش

گزارش مالی

مبلغ ۲/۸۱۵/۳۶۷/۰۰۰ ریال کمک به خانواده های زندانیان تحت پوشش انجمن  شامل(مددکاری و مشاوره ،سکونت ، آموزشی ، بهداشت و درمان و … )

  مبلغ ۶۸/۳۷۴/۵۸۳ریال کمک به زندانیان شامل بهداشت و درمان،مددکاری و مشاوره ،هزینه راه و دستمزد.

 مبلغ ۲۰/۶۰۰/۰۰۰ریال به عنوان تنخواه به زندان مرکزی جهت کمک به زندانیان در حبس و زندانیان آزاد شده  پرداخت شده است.

مبلغ ۶۷/۴۸۰/۰۰۰ریال به اردوگاه کاردرمانی جهت کمک به زندانیان در حبس و زندانیان آزاد شده و تنخواه و همچنین کانون اصلاح و تربیت بابت جشن ها و مراسمات مذهبی پرداخت شده است .  

استقرار یک نیروی مددکار در مرکز مراقبت بعد از خروج و پرداخت حقوق و مزایا به مبلغ ۲۳۴/۶۲۷/۱۶۰ریال                                                          

مبلغ ۰۰۰ / ۰۸۳/ ۳/۲۹۱ ریال در طی شش ماهه توسط خیرین حقیقی و حقوقی بصورت وجه نقد و کالا جهت توزیع بین خانواده مددجویان تحت پوشش به انجمن کمک گردیده است.

درشش ماهه ابتدای سال ۹۹ مبلغ  790/500/000ریال توسط دفتر اقدامات حمایتی و مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال توسط اعتبارات وزارت کشور به دفتر انجمن کمک مالی جهت توزیع و برطرف نمودن مشکلات خانواده های مددجویان گردیده است.

در راستای جلسات متعددی که این انجمن با رؤسای کمیته امداد مناطق ۱و ۲ داشته است در نهایت منجر به امضای تفاهم نامه و هم افزایی در طی شش ماهه سال ۹۹ مبلغ  24/900/000ریال به این انجمن کمک گردیده است.

در پی مکاتبات متعدد و حضور مدیرعامل انجمن در شرکت رنگ روناس و با رایزنی مدیر عامل مبلغ  60/000/000ریال به انجمن کمک گردیده است.

در شش ماهه ابتدای سال ۹۹ بابت اشتغال زندانیان رأی باز به مدت  4623 نفر روز حدود مبلغ ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۱ ریال به زندانیان مذکور به عنوان دستمزدپرداخت و مبلغ ۲۷۰/۴۹۱/۸۲۵ریال نیز به عنوان درآمد حاصل از اشتغال مددجویان فوق به حساب انجمن واریز گردیده است.

در شش ماهه سال ۹۹ جمعأ مبلغ ۳/۲۰۶/۴۴۸/۷۴۳ ریال به خانواده های زندانیان،زندانیان،زندان و مراکز تأمینی (اردوگاه کاردرمانی و حرفه آموزی،کانون اصلاح و تربیت و مرکز مراقبت)پرداخت گردیده است.

اشتغال

-در راستای کمک به اشتغال زندانیان و همچنین کمک به امر معیشت خانواده زندانیان و درآمد زایی هم برای زندانی و هم برای خانواده های زندانیان در ابتدای شش ماهه اول سال ۹۹ حدود ۱۱۸  مددجو رأی باز در قسمت های مختلف سطح شهر از جمله شهرداری ،شرکت آونگان، اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان،تعاونی مسکن دادگستری،تعاونی مسکن اداره کل زندان ، تعزیرات ، شرکت بینا صنعت ریلی، پروژه ساختمانی مشغول به کار شده اند و در حال حاضر هم تعداد بیشتری بطور مستمر و مداوم کار می نمایند .

-با رایزنی بعمل آمده از طریق ریاست هیأت مدیره انجمن و مدیر عامل انجمن با تعدادی از شرکتها و پیمانکارها و شهرداری عقد قرارداد انجام شده جهت اعزام به کار زندانیان رأی باز

بخش اداری

ثبت و بایگانی نامه های وارده و صادره به دفترانجمن

بررسی کارهای ارجاعی و ارجاع به کارکنان جهت اقدام

تایپ نامه های اداری محوله از سوی مدیرعامل

تایپ نامه های اشتغال

دریافت و ارسال فکس

پیگیری نامه های فکس شده

تهیه دعوتنامه و صورتجلسات هیات مدیره و ارسال به اعضاء

فکس و تهیه صورتجلسه مجمع عمومی

از ابتدای سال ۹۹ برگزاری چهار جلسه هیأت مدیره و تعداد ۲۹ مصوبه

 پارکبانی

طرح پارکبانی الکترونیک که ازابتدای سال ۹۹ با ۱۰ نیروی کاری آغاز گردید و در خیابان های محسنی،حصار،شهید بهشتی، شکرایی،خیابان دادگستر و جلوی سیلو مشغول بکار میباشند.

برگزاری اولین میز خدمت جهت رفاه و کمک به خانواده های بی بضاعت در تاریخ ۹۹/۶/۱۶

در تاریخ ۱۶ شهریور میز خدمت این انجمن با همکاری بسیج شهید بهشتی اداره کل زندانها در سالن جلسات اداره کل و با حضور دستگاهها ی مختلف از جمله بنیاد مسکن،جامعه پزشکی،کمیته امداد امام (ره)،بهزیستی،ادارات آب، برق،گاز،حقوقدانان،اداره ورزش و جوانان،فنی و حرفه ای،بیمه سلامت و جامعه زنان استانداری با حضور ۲۰۰ خانواده ی تحت پوشش این انجمن جهت برطرف کردن مشکلات آنان برگزار گردید.

برگزاری سومین جلسه هیات مدیره انجمن حمایت زندانیان اراک مورخ ۹۹/۵/۲۹
 1. در ابتدا مدیرعامل انجمن دستور کار جلسه و موارد لازم را در جلسه خدمت اعضاء محترم قرائت نمود.
 2. سپس جناب آقای دکتر قاسمی، دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان و رئیس هیات مدیره انجمن ، طی سخنانی به اهداف انجمن حمایت زندانیان در جهت کمک به خانواده های ایشان اشاره نموده و فرمودند، این انجمن در طول سال و به مناسبت های  مختلف، در تلاش برای تامین هزینه های معیشت ، بهداشت، درمان و آموزش خانواده ها  و فرزندان آنان می باشد .
 3. در خصوص ساختمان انجمن نیز بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید، این انجمن اقدامات لازم در جهت فروش آن را بعمل آورده و بلافاصله زمین یا ساختمان کلنگی دیگری جهت ساخت، خریداری نماید.
 4.  بنا بر پیشنهاد جناب آقای اسلام خواه، مدیرکل محترم اداره زندانهای استان مرکزی، مصوب گردید در صورت فروش ساختمان، انجمن مقداری از پول بدست آمده  را صرف احداث گلخانه در داخل اردوگاه  نماید.
 5. مصوب گرید، رایزنی های لازم در خصوص واگذاری زمین بلااستفاده از سوی شهرداری به انجمن  صورت پذیرد و نیز از شهردار محترم، جهت شرکت در جلسه بعدی دعوت بعمل آید.
 6. بنا بر پیشنهاد مدیرکل محترم کمیته امداد  امام خمینی (ره) جناب حاج آقا مومنی، مصوب گردید، کمیته امداد امام خمینی (ره) بخشی از کار ساخت و ساز منزل مسکونی مددجویان، را به انجمن واگذار نماید.
 7. با توجه به تعداد دفعات مکرر دعوت کتبی انجمن از مدیر عامل محترم پتروشیمی شازند و عدم حضور ایشان در جلسات، مقرر گردید رایزنی های لازم توسط مدیر عامل انجمن و جناب آقای بیاتیان با جناب آقای رشیدیان، عضو محترم شورای اسلامی شهر اراک جهت گرفتن وقت ملاقات حضوری از جناب آقای ولدخانی، مدیر عامل محترم پتروشیمی ، صورت پذیرد.
 8. بنا بر پیشنهاد مدیرکل محترم کمیته امداد  امام خمینی (ره) مصوب گردید، جهت اشتغال خانگی همسران مددجویان، کمیته امداد امام خمینی(ره) ، وام خود اشتغالی در اختیار خانواده های زندانیان قرار داده و انجمن نیز به عنوان راهور شغلی در این زمینه فعالیت نماید.
 9. در خصوص نامه شماره ۳۱۲/الف/۴۳ مورخ ۹۹/۴/۲۸مدیرکل اقدامات حمایتی سازمان زندانهای کشور در خصوص اخذ آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی، مقرر گردید تا مدیرعامل انجمن به همراه جناب آقای بیاتیان جلسه ای را با حضور فرمانده محترم راهور تشکیل تا بررسی های لازم در خصوص ساز و کارهای اخذ آزمون مذکور ، صورت پذیرد.
 10. در خصوص فرا رسیدن سال تحصیلی جدید، مصوب گردید تا کمیته امداد امام خمینی(ره)برای تمامی خانواده های تحت پوشش که از سوی انجمن به آن اداره محترم معرفی شده اند، لوازم التحریر، تهیه و در اختیار مددکار انجمن قرار دهد که در این راستا مقرر شد، خانم فیروزی به عنوان نماینده انجمن جهت پیگیری امور به کمیته امداد معرفی گردد.
 11. مصوب گردید به مناسبت بازگشایی مدارس و شروع فصل پاییز مبلغ ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان در قالب بن کارت تهیه و در بین خانواده های محترم توزیع گردد.
 12. براساس پیشنهاد مدیرکل محترم کمیته امداد امام خمینی(ره)، جهت تخصیص وام به خانواده زندانیان، مصوب گردید، انجمن حساب بانکی در صندوق ولایت بازگشایی نماید.

توزیع دو نوبت مرغ منجمد با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره)

انجمن حمایت زندانیان اراک در تیر ماه سال ۱۳۹۹ با همکاری  ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اقدام به توزیع ۱۶۰ کیلو مرغ منجمد دربین خانواده های مددجویان نمود.


جشن نسیم مهر،بزرگداشت روز ملی حمایت از خانواده زندانیان و مجمع عمومی سالیانه انجمن حمایت زندانیان اراک در تاریخ ۹۹/۳/۲۲ برگزار گردید.

مراسم بزرگداشت روز ملی حمایت از خانواده زندانیان و مجمع عمومی سالیانه انجمن مطابق ماده ۱۱ اساسنامه باستناد وظائف پیش بینی شده در ماده مزبور در تاریخ ۹۹/۳/۲۲ به آدرس خیابان عباس آباد، ابتدای خیابان میثم، سالن زیتون جمعیت هلال احمر استان مرکزی با دعوت از مسئولین و مدیران اجرائی و قضایی و نیروهای نظامی و انتظامی، نهادهای انقلابی و خیرین و با حضور ۱۰۰ تن از خانواده های تحت پوشش انجمن با تلاوت آیاتی از کلام اله مجید توسط مددجو بهنام خلفیان و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز گردید:

۱- در ابتدای مراسم حاج آقا چراغی، مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان اراک ضمن خوش آمدگویی به مدعوین و سپاس از رئیس کل محترم دادگستری استان و دادستان محترم عمومی و انقلاب استان مرکزی و تقدیر از نهادها و دستگاههای حمایتی، به تشریح عملکرد انجمن در سال ۹۸، پرداختند.

۲-سپس جناب حجت الاسلام  والمسلمین حاج آقا موسوی رئیس کل محترم دادگستری استان نیز با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و ضمن خیرمقدم و قدردانی از حاضرین، مسئولین برگزارکننده  این مراسم (دادستان محترم و انجمن حمایت زندانیان اراک) ، فرمودند علیرغم انتقاد جرم شناسان و صاحبنظران کیفرشناسی و ایرادی که به مجازات زندان دارند و آن اینکه به یک اصل حقوقی خدشه وارد میکند و آن اصل حقوقی، شخصی بودن مجازات است . امروزه زندان یک مجازات محوری است و مجازات ها شخصی نیستند و در این خصوص شخص زندانی به تنهایی، آسیب نمی بیند و خانواده و اطرافیان او نیز درگیر مشکلات جسمی، روحی و روانی جبران ناپذیری خواهند شد و متاسفانه در قانون ما این خانواده ها نادیده گرفته شده و بودجه ای نیز برای کسانی که سرپرستشان را از دست می دهند در نظر گرفته نشده است و این درحالیست که خانواده نقشی در بزهکار بودن مجرم ندارد. در ادامه ایشان با اشاره به آیات و روایات وارده از قرآن و ائمه اطهار ( ع ) در خصوص حمایت از خانواده زندانیان و آثار مفید آن در جامعه از نظر اسلام مطالبی ایراد و از سلوک حضرت فاطمه (س) اولین شهیده عدالت و شیوه بخشش آن بزرگوار توضیحاتی فرمودند. ايشان از تمامی آحاد جامعه خواستند بـه منظور رفـع مشکلات مددجويان وخانواده هاي بی پناه آنان اهتمام نموده و در اين امر الهی شريک باشند. و خصوصا، صدا و سیما و هنرمندان را موظف به تبلیغ و اطلاع رسانی مشکلات و سختی های این خانواده ها نمودند. ایشان فرمودند دغدغه دستگاه قضاء آزادی زندانیان است و این مهم در سال جاری با حضور جناب آیت اله رئیسی، رئیس محترم قوه قضائیه صورت پذیرفت.

۳-در ادامه برنامه ۷ نفر از نوجوانان گروه برنا به سرپرستی  آقای طالبی از مسجد سیدالشهدا و در مدح حضرت علی (ع) سرودی اجراء نمودند .

۴- حاج آقا اکبری سرپرست محترم اداره کل زندانهای استان مرکزی و نائب رئیس انجمن حمایت زندانیان نیز ضمن خیرمقدم به مدعوین و قدردانی از رئیس کل محترم دادگستری استان و دادستان محترم عمومی و انقلاب استان مرکزی و روحانیون محترم در خصوص تاریخ برگزاری مراسم که به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاده بود و هدف برگزاری جشن نسیم مهر و ماهیت برگزاری آن توضیحاتی فرمودند و ضمن تایید و تاکید بر سخنان رئیس کل محترم دادگستری استان، فرمودند که تمام ارگان ها و سازمان های مربوطه بایستی سعی در برآوردن نیازهای اولیه خانواده های مددجویان نمایند تا زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در بین آنها فراهم شود و جامعه دچار مشکلات بیشتری نشود و از آنجا که بودجه دولتی به انجمن ها تعلق نگرفته است ،  همکاری و اتحاد مضاعفی را  برای ایجاد املاک و مستغلاتی برای انجمن حمایت زندانیان اراک به نفع خانواده های بی بضاعت زندانی مد نظر قراردهند و استقلال و پویایی انجمن را در رفع مایحتاج ابتدایی به کمک مسئولین محترم و خیرین بزرگوار خواستار شدند.

۵-آقای مهدی محمدی یکی از بازرسین محترم انجمن نیز با ارائه گزارش مالی انجمن در سال گذشته عنوان نمودند خیرین و مردم نوعدوست میتوانند با واریز وجوه نقدی خود به حساب شماره ۰۱۱۱۰۴۵۰۰۸۰۰۶  نزد بانک ملی ، انجمن حمایت زندانیان این شهرستان را برای کمک به خانواده مددجویان یاری دهند.

۶-همچنین در این مراسم با اهداء لوح تقدیر که از سوی هیأت مدیره انجمن حمایت زندانیان تهیه شده بود از خیرین بزرگوار و کارکنان محترم انجمن تقدیر به عمل آمد.

۷- جهت انتخاب دو نفر بازرس از بین کاندیداها رای گیری به عمل آمد و از بین ۳ نفر کاندید ۲ نفر حائز اکثریت آرا شدند.

۸- اجرای سه ترانه توسط خواننده اراکی جناب آقای احمد برخورداری در وصف ایران، لحظاتی شاد و با نشاطی را برای مدعوین و خانواده ها ایجاد نمودند.

۹- در انتهای  مراسم خیرین محترم مبلغ ۲/۵۰۳/۰۵۹/۰۰۰  ریال به انجمن اهداء نمودند. و بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز آمادگی خود را جهت پرداخت دو میلیارد ریال  تسهیلات بصورت وام برای خانواده های زندانیان، اعلام نمودند.

۱۰- در پایان نیز به تعداد ۱۰۰ نفر از خانواده های زندانیان که در مراسم حضور داشتند، به هر یک  کارت هدیه به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید.


جشن نسیم مهر، بزرگداشت روز ملی حمایت از خانواده زندانیان، ۹۹/۳/۲۲

انجمن حمایت زندانیان اراک ضمن دعوت از تمامی خیرین و نیکوکاران بزرگوار استان مرکزی در این مراسم، همدلی و همراهی بیشتر شما عزیزان را در حمایت هرچه بیشتر این خانواده های بی بضاعت خواستار است.

از اینکه با بهر ه گیری از فیض لایتناهی الهی با همت و حمیت وسیع و وثیق  با مشارکت و معاضدت مالی ، معنوی و اندیشه ای  در  کمک به  این انجمن با تعمیق شناخت آثار خیرات و برکات نیکوکاری، با حس همسویی و همگرایی، سخاوتمندانه و کریمانه اهتمام خواهید ورزید؛ سپاسگزاری نموده و به شکرانه ی این توفیق الهی و به پاس این عمل صالح و پسندیده،  با تکیه بر اشاعه و توسعه ی این کار خداپسندانه ،آرزو داریم  توفیق رفیق طریق تکامل معنوی و معرفتی شما گردد و این الگوی بایسته در سطح جامعه تعمیم و تکثیر یابد.

ان شاء الله


جمع آوری زکات فطریه توسط انجمن حمایت زندانیان اراک به نفع خانواده های بی بضاعت تحت پوشش

این انجمن در جهت کمک به خانواده های بی بضاعت مددجویان در روز یکشنبه مورخه ۹۹/۳/۴مصادف با روز عید سعید فطر و با همکاری پرسنل اقدام به جمع آوری زکات فطریه عام ، در محل های مشخص شده، نمود.


اهدای زکات فطریه به خانواده بی بضاعت زندانیان تحت پوشش انجمن

🌙🌙🌙 انجمن حمایت زندانیان اراک آماده دریافت زکات فطریه شما مومنان گرامی می باشد. 🌙🌙🌙

شماره حساب بانک ملی : ۰۱۱۱۰۴۵۰۰۸۰۰۶

شماره کارت بانک ملی: ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۸۹۷۸۰۹


حضور مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان اراک در برنامه (قبول باشه) ۹۹/۲/۲۸

مدیر عامل انجمن حمایت زندانیان اراک -آقای چراغی – یکشنبه شب مورخ ۹۹/۲/۲۸ در برنامه -قبول باشه -شبکه آفتاب استان مرکزی حضور یافته و ضمن تقدیر و تشکر از خیرین محترم که در این ماه مبارک به یاری انجمن شتافتند به توضیح پیرامون انجمن و مشکلات مادی و معنوی خانواده زندانیان پرداختند. وی در سخنانی اعلام نمودند که تمام فعالیتهای انجمن در راستای سوددهی به خانواده های زندانیانی می باشد که از نظر معیشتی در تنگنا قرار دارند .


توزیع سری دوم بن کارت، اهدایی از طرف بنیاد محترم علوی(بنیاد مستضعفان) به ارزش   140 میلیون ریال در تاریخ ۲۷/۲/۹۹


توزیع ۶۵ بسته غذایی در بین مادران مددجویان در تاریخ ۹۹/۲/۲۵با همکاری و مساعدت ستاد فرمان اجرایی امام (ره) سبد کالا شامل: برنج، مرغ، روغن، لوبیا، نخود، ماکارونی و رب گوجه


توزیع ۴۵۰ سبد مواد غذایی و بهداشتی در تاریخ ۲۳/۲/۹۹ در بین خانواد ه های تحت پوشش با همکاری و مساعدت شرکت سولفات سدیم

سبد کالا شامل: برنج، مرغ، روغن، ماکارونی، تن ماهی، پودر شوینده، مایع ضدعفونی کننده، سویا و نمک


بنیاد محترم مستعفان جهت حمایت از خانواده های زندانیان تحت پوشش و به مناسبت ماه مبارک رمضان ، مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال را در قالب کارت هدیه به انجمن حمایت زندانیان اراک اهداء نمودند.


توزیع ۵۰ پرس غذای گرم به مناسبت ماه مبارک رمضان که در ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ به همت خیرین محترم تهیه و توسط انجمن حمایت زندانیان اراک تحویل شد.توزیع سبد کالای حمایتی با همکاری فرمانداری و استانداری محترم شهر اراک در تاریخ ۱۴ و ۱۵ اردیبهشت ماه به مناسبت ماه مبارک رمضان بین خانواده های تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان اراک.

سبد کالا شامل برنج ، ماکارونی ، روغن ، سویا و تخم مرغ بود که به همت فرمانداری و استانداری تهیه و توسط خانه جوان اراک بین ۴۵۰ خانواده مددجو توزیع گردید.


گزارش  یکساله انجمن حمایت زندانیان اراک در سال ۱۳۹۸

واحد مددکاری

۱-تعداد خانواده های تحت پوشش ۵۶۵ خانواده میباشند.

۲-تعداد نفرات تحت پوشش ۲۰۲۰ نفر میباشند.

۳-تعداد ۴۶۶ خانواده شهری و ۹۹ خانواده روستایی میباشند.

۴-برپایی هشت جلسه آموزش مهارتهای زندگی با حضور ۵۶۵ خانواده و ۱۶۰۰ ساعت آموزشی در سال ۹۸ صورت گرفته که به شرح ذیل میباشد. اولین جلسه که توسط مسؤلین فرهنگی ادارات آب،گازو برق استان درسالن جلسات اداره کل وبا حضور ۱۰۰ خانواده به مدت دو ساعت برگزار شد.  دومین جلسه کلاس دکتر حق وردی متخصص کلیه و فشار خون در سالن زیتون هلال احمر و با حضور ۱۵۰ نفر از خانواده ها به مدت دو ساعت و نیم برگزار شد. سومین جلسه کلاس دکتر نوشاد متخصص مجاری ادرار و کلیه در سالن زیتون هلال احمر و با حضور ۱۰۰ خانواده به مدت دو ساعت و نیم برگزار شد. چهارمین جلسه کلاس دکتر اسلامی روانشناس خانواده با موضوع  کنترل استرس و اضطراب در سالن زیتون هلال احمر و با حضور ۱۵۰ نفر از خانواده ها به مدت دو ساعت و نیم برگزار شد. پنجمین جلسه کلاس دکتر عشقی با موضوع سازگاری همسران و مدیریت حل تعارض زوجین در سالن زیتون هلال احمر و با حضور ۱۵۰ نفر از خانواده ها به مدت دو ساعت و نیم برگزار شد.ششمین جلسه کلاس دکتر فرهنگ با موضوع ازدواج سالم و پایدار در سالن فرهنگسرای شهر و با حضور ۱۰۰ خانواده به مدت دو ساعت برگزار شد.هفتمین جلسه کلاس دکتر عشقی با موضوع چگونگی ارتباط با کودک و نوجوان در سالن زیتون هلال احمر با حضور ۱۵۰ خانواده به مدت دو ساعت و نیم برگزارشد.هشتمین جلسه کلاس دکتر حبشی با موضوع بررسی تفاوتهای بین زن و مرد و چگونگی مدیریت آن در سالن زیتون هلال احمر و با حضور ۱۵۰ خانواده به مدت دو ساعت و نیم برگزار شد.

۵-با توجه به اینکه روز پنجم خرداد ماه روز ملی نسیم مهر (حمایت از خانواده های زندانیان) نامگذاری گردیده است لذا مراسم نسیم مهردر تاریخ ۵/۳/۹۸ با حضور۲۵۰ خانواده و مدیران اجرایی استان برگزار و در این جلسه با سخنرانی جناب حجت الاسلام اکبری معاون محترم سلامت ،اصلاح و تربیت اداره کل زندانها و جناب آقای چراغی مدیر عامل انجمن و همچنین بازرسین مجمع عمومی انجمن گزارشی از اقدامات یکساله انجمن در سال ۹۷ارائه نمودند .در پایان جلسه با رأی گیری اکثریت بازرسین قبلی برای یکسال دیگر انتخاب شدند و در پایان جلسه به خانواده های شرکت کننده به هر کدام مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال در قالب کارت هدیه تحویل داده شد.

۶- مراسم بازگشایی مدارس درسال ۹۸-۹۹ با شعار زندگی با تحصیل زیباتر است در تاریخ ۲۸/۶/۹۸ با حضور ۲۵۰ نفر از خانواده ها و فرزندانشان و همچنین معاون اصلاح و تربیت و سلامت ،رئیس مرکز مراقبت بعد از خروج و مدیر عامل سازمان فرهنگی،ورزشی و اجتماعی شهرداری در سالن شهرداری برگزار گردیدکه دراین مراسم معاون محترم سلامت ،اصلاح و تربیت اداره کل زندانها جناب حجت الاسلام اکبری و مدیر عامل انجمن به مسائل و مشکلات مددجویان و خانواده های آنها پرداختند و در پایان مراسم به هر دانش آموز ۱۵۰  هزار تومان و جمعأ به مبلغ ۸۰میلیون تومان اهدا گردید.

۷- تعداد ۶۴ خانواده به بانک رسالت جهت اخذ تسهیلات به ارزش سیصد و چهل و چهار میلیون تومان معرفی و موفق به دریافت وام شدند.

۸- به تعداد ۲۳ خانواده معدوم به ارزش هیجده میلیون و ششصد هزار تومان پرداخت گردید.

۹- با توجه به اینکه خانواده ها از نظر مالی مشکلات فراوانی دارند تعداد ۵۹۲ نفر از خانواده ها به کمیته امداد امام خمینی (ره) جهت دریافت مستمری بصورت ماهیانه معرفی شدند.

۱۰-تعداد ۵۳ نفر از خانواده ها به اداره بهزیستی با توجه به اینکه بعضی از همسران و یا فرزندان مددجویان دارای معلولیت میباشند به این اداره جهت دریافت مستمری بصورت ماهیانه ارجاع داده میشوند.

۱۱-با توجه به مراجعه مکرر خانواده ها در رابطه با معرفی به مراکز بهداشتی و درمانی (کلینیک،پاراکلینیک و بیمارستانها ،چشم پزشک و دندانپزشک )طبق هماهنگی بعمل آمده توسط مدیر عامل و مددکار انجمن با این مراکز تعداد ۷۷ نفر از این خانواده ها بصورت رایگان معرفی و درمان شدند.

۱۲   توزیع یکصد و پنجاه کیلوبرنج به خانواده ها،توزیع ۲۰۰ کیلو چای دولتی،توزیع سیصد کیلوشکر به یکصد خانواده و هرخانواده سه کیلو،توزیع پک پنج جلدی دفتربه یکصد خانواده .

۱۳-در پی اجرای جلسه ای که با حضور مدیر عامل و مددکار انجمن در دفتر سازمان فرهنگی ،ورزشی و اجتماعی شهرداری صورت گرفت مقرر گردید تعداد ۴۰۰ خانواده درجشن شب یلدا شرکت و با برگزاری برنامه های شاد و متنوع  و پذیرایی ،شبی خاطره انگیز برای فرزندان و همسران مددجویان رقم زده شود و این جشن در سالن ورزشی شهیدان ثامنی شهرداری برگزارگردید.

۱۴-عقد تفاهم نامه با دفتر تسهیلگری استانداری در خصوص کمک بیشتر به خانواده های ساکن در منطقه باغ خلج و رودکی

۱۵- توزیع ۲۰۰ پرس غذا به مناسبت عید سعید غدیر خم بین خانواده های زندانیان

۱۶- تور یکروزه با محوریت نشاط اجتماعی که با همکاری دفتر امور بانوان استانداری و با حضور ۴۰ نفر از همسران و فرزندان دختر مددجویان ، مددکار و حسابدار انجمن و نماینده محترم سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و نماینده محترم سازمان میراث فرهنگی برگزار گردید .ابتدا به بازدید موزه حمام چهار فصل و سپس موزه مفاخر و در بین راه توسط سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری پذیرایی و در ادامه به پارک وحش جهت گردش اعزام شدند در پارک وحش گروه هالای (ایل شاهسون ساوه)طبق هماهنگی میراث فرهنگی برنامه ای شاد و متنوع به مدت یک ساعت برای خانواده ها اعم از سرود و اجرای بازیهای محلی انجام دادند.در انتها پک های آماده شده ناهار بین خانواده ها توزیع گردید.

۱۷-توزیع البسه و کفش بین خانواده ها بهار ۹۸

۱۸- جشنی به مناسبت میلاد حضرت فاطمه (س) و روز زن در سالن جلسات حوزه علمیه خواهران برای خانواده ها و دانشجویان طلاب این حوزه برگزارگردید که سخنران این جلسه که از مدرسین حوزه بودند روایات و احادیثی در شأن آن حضرت عنوان کردند .

۱۹- به مناسبت فرا رسیدن نوروز ۹۹ و با توجه به اینکه خانواده ها با مشکلات مالی عدیده ای روبرو هستند به هر خانواده ۲۰۰ هزار تومان کارت هدیه و جمعأ به مبلغ نود میلیون تومان بین خانواده های تحت پوشش توزیع گردید.

گزارش مالی

مبلغ ۲۳۳/۲۰۰/۳۵۶/۲ ریال کمک به خانواده های زندانیان تحت پوشش انجمن  شامل(مستمری ، مددکاری و مشاوره ،سکونت ، آموزشی ، بهداشت و درمان و … )

  مبلغ ۴۱۷/۵۹۵/۱۵۰ ریال کمک به زندانیان شامل بهداشت و درمان،مددکاری و مشاوره ،هزینه راه و دستمزد.

 مبلغ ۷۹۰/۹۳۵/۲۰۹ ریال به عنوان تنخواه به زندان مرکزی جهت کمک به زندانیان در حبس و زندانیان آزاد شده و حقوق و مزایا مربی مهدکودک بند نسوان پرداخت شده است.

مبلغ ۶۴۲/۸۰۹/۵۱۸ ریال به مرکز مراقبت بعد از خروج بابت کمک به زندانیان آزاد شده و حقوق و مزایای مددکار شاغل در آن واحد، اردوگاه کاردرمانی جهت کمک به زندانیان در حبس و زندانیان آزاد شده و تنخواه و همچنین کانون اصلاح و تربیت بابت جشن ها و مراسمات مذهبی پرداخت شده است .                                                             

مبلغ ۵۰۰/۷۹۴/۱۹۵ ریال در طی سال توسط خیرین حقیقی جهت رفع مشکلات خانواده مددجویان بی بضاعت تحت پوشش به انجمن کمک مالی گردیده است.

در سال ۹۸ مبلغ  000/000/951  ریال توسط دفتر اقدامات حمایتی به دفتر انجمن کمک مالی جهت توزیع و برطرف نمودن مشکلات خانواده های مددجویان گردیده است.

در راستای جلسات متعددی که این انجمن با رؤسای کمیته امداد مناطق ۱و ۲ داشته است در نهایت منجر به امضای تفاهم نامه و هم افزایی در طی سال ۹۸ مبلغ  000/000/156 ریال به این انجمن کمک گردیده است.

در سال ۹۸ مبلغ  000/000/100 ریال توسط بنیاد تعاون زندانیان استان جهت اهدایی به خانواده های تحت پوشش به این انجمن کمک گردیده است.

در پی مکاتبات متعدد و حضور مدیرعامل انجمن در شرکت رنگ روناس و با رایزنی مدیر عامل مبلغ  ۰۰۰/۰۰۰/۳۰   ریال به انجمن کمک گردیده است.

در سال ۹۸ بابت اشتغال زندانیان رأی باز به مدت ۷۹۰۰ نفر روز مبلغ ۲۵۰/۵۹۰/۱۸۸/۲ ریال به زندانیان مذکور به عنوان دستمزد پرداخت و مبلغ ۷۵۰/۵۳۸/۴۶۸ ریال نیز به عنوان درآمد حاصل از اشتغال مددجویان فوق به حساب انجمن وایز گردیده است.

در سال ۹۸ جمعأ مبلغ ۰۸۲/۵۴۱/۲۳۵/۳ ریال به خانواده های زندانیان،زندانیان،زندان و مراکز تأمینی (اردوگاه کاردرمانی و حرفه آموزی،کانون اصلاح و تربیت و مرکز مراقبت)پرداخت گردیده است.

اشتغال

اشتغال مددجویان رأی باز

۱۲-شش ماهه دوم سال حدود ۴۳  مددجو رأی باز در قسمت های مختلف سطح شهر از جمله شرکت آونگان، اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان،تعاونی مسکن دادگستری،تعاونی مسکن اداره کل زندان و آرامستان ، تعزیرات ، کارواش ، پروژه ساختمانی و خیاطی مشغول به کار میباشند .

۱۳-حدود ۳۰ نفر همسران و فرزندان مددجویان ازشروع امسال تاکنون به سازمان فنی و حرفه ای جهت آموزش رایگان معرفی شده اند که در پایان هر ماه با آوردن نامه از آموزشگاه مربوطه  مبلغ ۵۰ هزارتومان به عنوان کمک هزینه آموزشی پرداخت میگردد .      

۱۴-مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ريال کمک به اشتغال خانواده های زندانیان تحت پوشش انجمن و مبلغ ۵۳٫۹۳۱٫۰۰۰ ريال بابت کمک به اشتغال زندانیان شاغل در فعالیتهای انجمن پرداخت شده است .

بخش اشتغال همسران و فرزندان مددجویان

حدود ۱۵ نفر در شش ماهه دوم سال به سازمان فنی و حرفه ای جهت آموزش رایگان معرفی شده اند که در پایان هر ماه با آوردن نامه از آموزشگاه مربوطه مبلغ ۵۰ هزار تومان به عنوان کمک هزینه آموزشی پرداخت میگردد.

بخش اداری

ثبت و بایگانی نامه های وارده و صادره به دفترانجمن تعداد۸۴۵ میباشد.

بررسی کارهای ارجاعی و ارجاع به کارکنان جهت اقدام

تایپ نامه های اداری محوله از سوی مدیرعامل

تایپ نامه های اشتغال

دریافت و ارسال فکس

پیگیری نامه های فکس شده

تهیه دعوتنامه و صورتجلسات هیات مدیره و ارسال به اعضاء

فکس و تهیه صورتجلسه مجمع عمومی

 پارکبانی

طرح پارکبانی الکترونیک که از ۱۷ فروردین ماه سال ۹۸ با ۱۲ نیروی کاری آغاز گردید و در خیابان های محسنی،حصار،شهید بهشتی،شهید چمران،شکرایی،خیابان دادگستر و جلوی سیلو مشغول بکار بوده اند که منجر به زیان دهی در بخش مذکور گردید،در نتیجه در ابتدای آذر ماه تعداد ۱۲ نفر مددجوی رأی باز جایگزین نیروهای قبلی شدند و مشغول فعالیت هستند .


نویسنده:hemayat

تماس با ما


آدرس:خیابان شیخ فضل اله نوری (دروازه شهرجرد) کوچه شهید سنجری

کدپستی: 3814974393


شماره تماس: 32221272-32217139
شماره فکس : 32221272 داخلی شماره 7


ایمیل:Anjoman.Hemayat.Arak@gmail.com

نقشه