اهدای زکات فطریه به خانواده بی بضاعت زندانیان تحت پوشش انجمن
اهدای زکات فطریه به خانواده بی بضاعت زندانیان تحت پوشش انجمن🌙🌙🌙 انجمن حمایت زندانیان اراک آماده دریافت زکات فطریه شما مومنان گرامی می باشد. 🌙🌙🌙

شماره حساب بانک ملی : ۰۱۱۱۰۴۵۰۰۸۰۰۶

شماره کارت بانک ملی: ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۸۹۷۸۰۹

نویسنده:hemayat
دیدگاهها

تماس با ما


آدرس:خیابان شیخ فضل اله نوری (دروازه شهرجرد) کوچه شهید سنجری

کدپستی: 3814974393


شماره تماس: 32221272-32217139
شماره فکس : 32221272 داخلی شماره 7


ایمیل:Anjoman.Hemayat.Arak@gmail.com

نقشه