تنظیم توافق نامه فی مابین انجمن حمایت زندانیان با شهرداری اراک جهت استفاده از مددجویان رای باز در امور مورد نیاز و اعلامی شهرداری
تنظیم توافق نامه فی مابین انجمن حمایت زندانیان با شهرداری اراک جهت استفاده از مددجویان رای باز در امور مورد نیاز و اعلامی شهرداریانجمن حمایت زندانیان در جهت اشتغال زندانیان و با هدف درآمدزایی برای خانواده های محترم زندانیان طی تنظیم توافق نامه با شهرداری اراک اقدام به اعزام مددجویان رای باز در قسمت های مختلف شهر اراک و در امور مورد نیاز و اعلامی شهرداری نموده است.

نویسنده:hemayat
دیدگاهها

تماس با ما


آدرس:خیابان شیخ فضل اله نوری (دروازه شهرجرد) کوچه شهید سنجری

کدپستی: 3814974393


شماره تماس: 32221272-32217139
شماره فکس : 32221272 داخلی شماره 7


ایمیل:Anjoman.Hemayat.Arak@gmail.com

نقشه