توزیع سری دوم بن کارت، اهدایی از طرف بنیاد محترم علوی به ارزش ۱۴۰ میلیون ریال در تاریخ ۹۹/۲/۲۷
توزیع سری دوم بن کارت، اهدایی از طرف بنیاد محترم علوی به ارزش   ۱۴۰ میلیون ریال در تاریخ ۹۹/۲/۲۷توزیع سری دوم بن کارت، اهدایی از طرف بنیاد محترم علوی (بنیاد مستضعفان) به ارزش ۱۴۰ میلیون ریال

نویسنده:hemayat
دیدگاهها

تماس با ما


آدرس:خیابان شیخ فضل اله نوری (دروازه شهرجرد) کوچه شهید سنجری

کدپستی: 3814974393


شماره تماس: 32221272-32217139
شماره فکس : 32221272 داخلی شماره 7


ایمیل:Anjoman.Hemayat.Arak@gmail.com

نقشه