توزیع نان برکت از تاریخ ۱۲/۱۱/۹۹تا ۱۸/۱۱/۹۹بین ۳۱ خانواده بی بضاعت تحت پوشش انجمن با همکاری آستان قدس رضوی
توزیع نان برکت از تاریخ ۱۲/۱۱/۹۹تا ۱۸/۱۱/۹۹بین ۳۱ خانواده بی بضاعت تحت پوشش انجمن با همکاری آستان قدس رضویطی تفاهم نامه انجمن حمایت زندانیان اراک با آستان قدس رضوی در خصوص تهیه نان برای خانواده های بی بضاعت زندانی تحت پوشش انجمن  مقرر گردید تعداد ۳۱ بن کارت  هر یک به مبلغ ۴۵۰ هزارتومان تحویل خانواده های محترم گردد که  هزینه ۱۳ کارت از۳۱ کارت توسط انجمن پرداخت و هزینه ۱۸ عدد بن کارت  مابقی از سوی آستان قدس رضوی تامین و این کارت ها از تاریخ ۱۲/۱۱/۹۹ تا ۱۸/۱۱/۹۹ بین ۳۱ خانواده بی بضاعت تحت پوشش انجمن توزیع گردید.

نویسنده:hemayat
دیدگاهها

تماس با ما


آدرس:خیابان شیخ فضل اله نوری (دروازه شهرجرد) کوچه شهید سنجری

کدپستی: 3814974393


شماره تماس: 32221272-32217139
شماره فکس : 32221272 داخلی شماره 7


ایمیل:Anjoman.Hemayat.Arak@gmail.com

نقشه