توزیع کارت هدیه بین خانواده های تحت پوشش به مناسبت فرارسیدن سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
توزیع کارت هدیه بین خانواده های تحت پوشش به مناسبت فرارسیدن سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال در تاریخهای ۹،۱۰ و ۱۳ مهر ماه ۹۹ بین ۴۹۰ خانواده مددجوی تحت پوشش توزیع گردید.

نویسنده:hemayat
دیدگاهها

تماس با ما


آدرس:خیابان شیخ فضل اله نوری (دروازه شهرجرد) کوچه شهید سنجری

کدپستی: 3814974393


شماره تماس: 32221272-32217139
شماره فکس : 32221272 داخلی شماره 7


ایمیل:Anjoman.Hemayat.Arak@gmail.com

نقشه