توزیع ۲۵ عدد تبلت بین دانش آموزان تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان اراک
توزیع ۲۵ عدد تبلت بین دانش آموزان تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان اراکبه مناسبت ۲۲ بهمن و دهه مبارک فجر تعداد ۲۵ عدد تبلت که طی هم افزایی با کمیته امداد امام خمینی خریداری شده بود بین فرزندان تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان توزیع گردید.

نویسنده:hemayat
دیدگاهها

تماس با ما


آدرس:خیابان شیخ فضل اله نوری (دروازه شهرجرد) کوچه شهید سنجری

کدپستی: 3814974393


شماره تماس: 32221272-32217139
شماره فکس : 32221272 داخلی شماره 7


ایمیل:Anjoman.Hemayat.Arak@gmail.com

نقشه