جمع آوری زکات فطریه توسط انجمن حمایت زندانیان اراک به نفع خانواده های بی بضاعت تحت پوشش
جمع آوری زکات فطریه توسط انجمن حمایت زندانیان اراک به نفع خانواده های بی بضاعت تحت پوششاین انجمن در جهت کمک به خانواده های بی بضاعت مددجویان در روز یکشنبه مورخه ۹۹/۳/۴مصادف با روز عید سعید فطر و با همکاری پرسنل اقدام به جمع آوری زکات فطریه عام ، در محل های مشخص شده، نمود.

نویسنده:hemayat
دیدگاهها

تماس با ما


آدرس:خیابان شیخ فضل اله نوری (دروازه شهرجرد) کوچه شهید سنجری

کدپستی: 3814974393


شماره تماس: 32221272-32217139
شماره فکس : 32221272 داخلی شماره 7


ایمیل:Anjoman.Hemayat.Arak@gmail.com

نقشه