رنگ آمیزی جداول سطح شهر اراک توسط انجمن حمایت زندانیان اراک
رنگ آمیزی جداول سطح شهر اراک توسط انجمن حمایت زندانیان اراکاجرای پروژه رنگ آمیزی جداول سطح شهر اراک  از سوی شهرداری به این انجمن واگذار گردیده که با بکارگیری تعداد ۳۰ نفر از مددجویان رای باز  و با هدف تحصیل درآمد به نفع  خانواده های بی بضاعت  زندانیان ، در حال انجام می باشد.

نویسنده:hemayat
دیدگاهها

تماس با ما


آدرس:خیابان شیخ فضل اله نوری (دروازه شهرجرد) کوچه شهید سنجری

کدپستی: 3814974393


شماره تماس: 32221272-32217139
شماره فکس : 32221272 داخلی شماره 7


ایمیل:Anjoman.Hemayat.Arak@gmail.com

نقشه