شماره حساب ها

لطفاً کمک های نقدی خود را به شماره حساب بانک ملی واریز و یا کارت به کارت نمایید.

شماره حساب بانک رسالت: ۱۰/۵۳۴۳۳۰۹/۱

شماره کارت بانک ملی: ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۸۹۷۸۰۹


کمک های شما خیرین عزیز صرف موارد زیر می شود:

تامین هزینه آموزشی برای فرزندان

تامین کمک هزینه تهیه مواد غذایی

تامین کمک هزینه جهیزیه

تامین کمک هزینه تهیه دارو

تامین کمک هزینه پوشاک

نویسنده:hemayat

تماس با ما


آدرس:خیابان شیخ فضل اله نوری (دروازه شهرجرد) کوچه شهید سنجری

کدپستی: 3814974393


شماره تماس: 32221272-32217139
شماره فکس : 32221272 داخلی شماره 7


ایمیل:Anjoman.Hemayat.Arak@gmail.com

نقشه