مدیران گذشته

جناب آقای حسین چراغی پنجمین مدیر عامل انجمن

از سال ۱۳۹۶ تاکنون


جناب آقای جواد مسعودی چهارمین مدیرعامل انجمن

از سال ۱۳۹۳-۱۳۹۵ مدیریت انجمن را برعهده داشتند


جناب آقای علیرضا فرمهینی سومین مدیر عامل انجمن

از تاریخ ۱۳۸۵-۱۳۹۳ مدیریت انجمن را بر عهده داشتند


جناب آقای علی اصغر سرشوق دومین مدیر عامل انجمن

از تاریخ ۱۳۶۹-۱۳۸۵ مدیریت انجمن را بر عهده داشتند


مرحوم آقای عراقی اولین مدیرعامل انجمن

از تاریخ ۱۳۶۹-۱۳۵۷ مدیریت انجمن را بر عهده داشتند

نویسنده:hemayat

تماس با ما


آدرس:خیابان شیخ فضل اله نوری (دروازه شهرجرد) کوچه شهید سنجری

کدپستی: 3814974393


شماره تماس: 32221272-32217139
شماره فکس : 32221272 داخلی شماره 7


ایمیل:Anjoman.Hemayat.Arak@gmail.com

نقشه