گزارش عملکرد شش ماهه اول سال ۱۳۹۹
گزارش عملکرد شش ماهه اول سال ۱۳۹۹اقدامات شش ماهه انجمن در سال ۹۹

گزارش مددکاری

– تعداد ۴۸۸  خانواده تحت پوشش میباشد.

-تعداد نفرات تحت پوشش۱۵۱۴  نفر میباشند.

-تعداد ۳۷۱ خانواده شهری و تعداد ۱۱۷ خانواده روستایی میباشد.

-توزیع یک میلیارد و یکصد و چهل میلیون ریال کارت هدیه برای خانواده های زندانیان و هر نفر به مبلغ دو میلیون ریال و توزیع ۵۱۵ بسته معیشتی به خانواده ها اهدایی شرکت معدنی املاح و ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان در اردیبهشت ماه

– حضور مدیر عامل انجمن در برنامه قبول باشه شبکه آفتاب در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه سال جاری.

-با هماهنگی انجمن حمایت و سازمان صدا و سیما از تعدادی خانواده های مددجویان فیلمبرداری و مصاحبه انجام شد که در برنامه قبول باشه پخش شد و همین مسئله باعث شد برای خانواده  هایی که نیاز به یخچال،گاز،،فرش و …داشتند از طریق خیرین خریداری ودر اختیار آنان قرار گرفت.

-در روز عید سعید فطرمورخ ۵ خرداد ماه انجمن حمایت با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) توسط کارکنان انجمن اقدام به جمع آوری زکات فطره به نفع خانواده های تحت پوشش نمود.

-برگزاری جشن نسیم مهر (روزملی حمایت از خانواده های زندانیان) در تاریخ ۲۲ خرداد ماه و دعوت از ۱۲۰ خانواده ودر پایان جشن به هر خانواده مبلغ دو میلیون ریال کارت هدیه تحویل گردید.

– اهدایی ۱۶۰ کیلو مرغ از طرف ستاد اجرایی فرمان امام در تیرماه

-معرفی تعداد ۴۳ خانواده ها به مراکز درمانی (دندانپزشک،چشم پزشک،ارولوژی ،بیمارستانها و داروخانه ها)بصورت رایگان

-تعداد ۱زندانی توسط خیرین انجمن در سال ۹۹آزاد شده است.

-عقد تفاهم نامه با بانک قرض الحسنه مهر ایران جهت وام اشتغال و خرید کالا و معرفی ۲۱ خانواده جهت اخذ وام مبلغ ششصد و چهل میلیون ریال وام و مبلغ یک میلیارد ریال خرید کالا

انجمن حمایت زندانیان در روز یکشنبه مورخ ۹۹/۶/۱۶میز خدمت با حضور فرمانده محترم بسیج ادارات کل و گروههای جهادی و نمایندگان نهادهای دولتی و غیردولتی در محل سالن جلسات اداره کل تشکیل و در این جلسه بالغ بر ۱۸۰ خانواده زندانیان تحت پوشش انجمن مشکلات خود را با نهادها بیان داشتند. و مقرر گردید که نمایندگان دستگاه های اجرایی مربوطه نسبت به راهنمایی و رفع مشکلات خانواده ها  پیگیری لازم را معمول نمایند.و در نهایت مدیر عامل و مددکار انجمن تا حصول نتیجه با همکاری نمایندگان دستگاههای مربوطه پیگیری لازم را انجام دهند.

-توزیع تعداد ۱۳ عدد کیف و لوازم التحریر اهدایی اداره کل اوقاف و امور خیریه به فرزندان سادات تحت پوشش

گزارش مالی

مبلغ ۲/۸۱۵/۳۶۷/۰۰۰ ریال کمک به خانواده های زندانیان تحت پوشش انجمن  شامل(مددکاری و مشاوره ،سکونت ، آموزشی ، بهداشت و درمان و … )

  مبلغ ۶۸/۳۷۴/۵۸۳ریال کمک به زندانیان شامل بهداشت و درمان،مددکاری و مشاوره ،هزینه راه و دستمزد.

 مبلغ ۲۰/۶۰۰/۰۰۰ریال به عنوان تنخواه به زندان مرکزی جهت کمک به زندانیان در حبس و زندانیان آزاد شده  پرداخت شده است.

مبلغ ۶۷/۴۸۰/۰۰۰ریال به اردوگاه کاردرمانی جهت کمک به زندانیان در حبس و زندانیان آزاد شده و تنخواه و همچنین کانون اصلاح و تربیت بابت جشن ها و مراسمات مذهبی پرداخت شده است .  

استقرار یک نیروی مددکار در مرکز مراقبت بعد از خروج و پرداخت حقوق و مزایا به مبلغ ۲۳۴/۶۲۷/۱۶۰ریال                                                          

مبلغ ۰۰۰ / ۳/۲۹۱/۰۸۳ریال در طی شش ماهه توسط خیرین حقیقی و حقوقی بصورت وجه نقد و کالا جهت توزیع بین خانواده مددجویان تحت پوشش به انجمن کمک گردیده است.

درشش ماهه ابتدای سال ۹۹ مبلغ  ۷۹۰/۵۰۰/۰۰۰ریال توسط دفتر اقدامات حمایتی و مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال توسط اعتبارات وزارت کشور به دفتر انجمن کمک مالی جهت توزیع و برطرف نمودن مشکلات خانواده های مددجویان گردیده است.

در راستای جلسات متعددی که این انجمن با رؤسای کمیته امداد مناطق ۱و ۲ داشته است در نهایت منجر به امضای تفاهم نامه و هم افزایی در طی شش ماهه سال ۹۹ مبلغ  ۲۴/۹۰۰/۰۰۰ریال به این انجمن کمک گردیده است.

در پی مکاتبات متعدد و حضور مدیرعامل انجمن در شرکت رنگ روناس و با رایزنی مدیر عامل مبلغ  ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به انجمن کمک گردیده است.

در شش ماهه ابتدای سال ۹۹ بابت اشتغال زندانیان رأی باز به مدت  ۴۶۲۳ نفر روز حدود مبلغ ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۱ ریال به زندانیان مذکور به عنوان دستمزدپرداخت و مبلغ ۲۷۰/۴۹۱/۸۲۵ریال نیز به عنوان درآمد حاصل از اشتغال مددجویان فوق به حساب انجمن واریز گردیده است.

در شش ماهه سال ۹۹ جمعأ مبلغ ۳/۲۰۶/۴۴۸/۷۴۳ ریال به خانواده های زندانیان،زندانیان،زندان و مراکز تأمینی (اردوگاه کاردرمانی و حرفه آموزی،کانون اصلاح و تربیت و مرکز مراقبت)پرداخت گردیده است.

اشتغال

-در راستای کمک به اشتغال زندانیان و همچنین کمک به امر معیشت خانواده زندانیان و درآمد زایی هم برای زندانی و هم برای خانواده های زندانیان در ابتدای شش ماهه اول سال ۹۹ حدود ۱۱۸  مددجو رأی باز در قسمت های مختلف سطح شهر از جمله شهرداری ،شرکت آونگان، اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان،تعاونی مسکن دادگستری،تعاونی مسکن اداره کل زندان ، تعزیرات ، شرکت بینا صنعت ریلی، پروژه ساختمانی مشغول به کار شده اند و در حال حاضر هم تعداد بیشتری بطور مستمر و مداوم کار می نمایند .

-با رایزنی بعمل آمده از طریق ریاست هیأت مدیره انجمن و مدیر عامل انجمن با تعدادی از شرکتها و پیمانکارها و شهرداری عقد قرارداد انجام شده جهت اعزام به کار زندانیان رأی باز

بخش اداری

ثبت و بایگانی نامه های وارده و صادره به دفترانجمن

بررسی کارهای ارجاعی و ارجاع به کارکنان جهت اقدام

تایپ نامه های اداری محوله از سوی مدیرعامل

تایپ نامه های اشتغال

دریافت و ارسال فکس

پیگیری نامه های فکس شده

تهیه دعوتنامه و صورتجلسات هیات مدیره و ارسال به اعضاء

فکس و تهیه صورتجلسه مجمع عمومی

از ابتدای سال ۹۹ برگزاری چهار جلسه هیأت مدیره و تعداد ۲۹ مصوبه

 پارکبانی

طرح پارکبانی الکترونیک که ازابتدای سال ۹۹ با ۱۰ نیروی کاری آغاز گردید و در خیابان های محسنی،حصار،شهید بهشتی، شکرایی،خیابان دادگستر و جلوی سیلو مشغول بکار میباشند.

نویسنده:hemayat
دیدگاهها

تماس با ما


آدرس:خیابان شیخ فضل اله نوری (دروازه شهرجرد) کوچه شهید سنجری

کدپستی: 3814974393


شماره تماس: 32221272-32217139
شماره فکس : 32221272 داخلی شماره 7


ایمیل:Anjoman.Hemayat.Arak@gmail.com

نقشه