تعمیر و بازسازی فروشگاه و بازداشتگاه دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی اراک
تعمیر و بازسازی فروشگاه و بازداشتگاه دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی اراکانجمن حمایت زندانیان در جهت اشتغال زندانیان و با هدف درآمدزایی برای خانواده های محترم زندانیان طی انعقاد قرارداد با دادگستری، اقدام به تعمیر و بازسازی فروشگاه و بازداشتگاه دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی اراک نموده است که هم اکنون تعداد ۷ نفر مددجوی رای باز تحت نظارت انجمن مشغول به کار می باشند.

نویسنده:hemayat
دیدگاهها

تماس با ما


آدرس:خیابان شیخ فضل اله نوری (دروازه شهرجرد) کوچه شهید سنجری

کدپستی: 3814974393


شماره تماس: 32221272-32217139
شماره فکس : 32221272 داخلی شماره 7


ایمیل:Anjoman.Hemayat.Arak@gmail.com

نقشه